Haklarını azami ölçüde kullanırken sorumluluklarını yeterli düzeyde yerine getirmeyen, yaygın kesinti ve uyguladığı yüksek su fiyatlarıyla halkın tepkisini çeken Terkos Su Şirketinin kamulaştırılması için gerekli çalışmaların ardından 29 Aralık’ta satın alma anlaşması yapıldı. Cumhuriyet tarihimizde ecnebi imtiyazlı bir şirketin satın alınması suretiyle kurulan bu tip müesseselerin ilki olması dolayısıyla İdaremiz tarihi ve sembolik bir değere sahiptir.